GDPR

Správce osobních údajů tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, informuje Vás, jako subjekt údajů, o níže uvedených skutečnostech.

Správcem osobních údajů je společnost Marek Kapinus, IČ: 02548992, se sídlem Panská 16, 686 04 Kunovice, e-mail: marek.kapinus@ovbmail.cztel: +420 605 890 883, dále jen „Společnost“.

Odesláním informací z kontaktního formuláře, udílíte souhlas také společnosti OVB Allfinanz, a.s., IČO: 48040410, se sídlem Praha 4 – Chodov, V Parku 2343/24, PSČ 14800, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: B9697., se zpracováním Vašich výše uvedených osobních údajů a případně dalších osobních údajů, které nám sdělíte v rámci vzájemné komunikace, a to pro možnost Vašeho kontaktování. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů naleznete na https://www.ovb.cz/servis/ochrana- osobnich-udaju.html.

Společnost zpracovává osobní údaje o Vaší osobě, a to Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a případně společnost, ve které pracujete. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na právním základě uzavření a plnění smlouvy, a to za účelem kontaktování Vaší osoby Společností.

Poskytnuté osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do pominutí účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Společnost Vás tímto informuje, že na základě zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Společnost zpracovává,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů.

Rovněž máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

Zpracovatelé osobních údajů

  • Interní evidence údajů v nástrojích: informační systém a e-mailová schránka Společnosti k výše uvedeným účelům.
  • Google LLC, se sídlem 1 600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tato společnost ukládá soubory cookies, které využívá ve službě služby Google Analytics a Google Tag Manager, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

„Při své činnosti spolupracujeme se společností OVB Allfinanz, a.s., se sídlem Praha 4, V Parku 2343/24, PSČ 140 00, IČO: 48040410, DIČ: CZ48040410, zapsané u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 9697

 Reklamační řád Informační memorandum GDPR Pobídky

Náš tým

Kapinus Marek – IČO: 02548992
Nemravová Radka – IČO: 06153674
Havel Martin – IČO: 11884894
Přikryl Filip – IČO: 09077812
Rybáriková Sandra – IČO: 09434721
Michalčíková Šárka – IČO: 10996184
Březík Matěj – IČO: 07287011
Froněk Vít – IČO: 66629594
Omelka Jakub – IČO: 06394507
Nemravová Lucie – IČO: 05964466
Macíková Daniela – IČO: 11762012
Zámrská Hana – IČO: 06083773
Svadbíková Michaela – IČO: 70442525
Merta Kamil – IČO: 09663738
Grmolcová Michaela – IČO: 17060516
Lysoněk Jan – IČO: 87616335
Havlíček Petr – IČO: 75617510
Doležal Radim – IČO: 72419407
Opravil Miroslav – IČO: 11837764
Vítek Tomáš – IČO: 09482636