Ochrana majetku

{Tým}

Opomineme-li rodinu a pevné zdraví, je majetek tím nejdůležitějším, co máme. A stejně jako rodina a zdraví, i v tomto případě mluvíme o velmi křehkém spojení věcí, které se může zhroutit jako domeček z karet nebo zmizet mávnutím kouzelného proutku. Neberte svou střechu nad hlavou jako samozřejmost a pojistěte si svůj majetek. Ochráníte ho tím nejen před živelnými pohromami, ale i před dalšími riziky, které se, bohužel, nestávají výjimečně.

Chraňte nejen svou střechu nad hlavou

Dům, automobil, vlastní společnost, veškeré zařízení interiéru – to vše je majetek. A jeho vybudování/koupě/získání člověka něco stálo (nejen finance, ale také čas i starosti). Nedopusťte, že vám po něm nezůstane ani památky, když na dveře zaklepe tornádo nebo potopa. S pojištěním i z těžkých chvil vytěžíte finanční maximum, díky kterému se budete moct znovu odrazit ode dna. Pomůžeme vám sjednat si toho nejspolehlivějšího parťáka v podobě pojištění, který bude vaším pomyslným záchranným lanem. A že se v případě naplnění nešťastných scénářů víc než hodí!

Rizika číhají na každém rohu

Tornádo, potopa, ale i nevítaní hosté v podobě zlodějů, případně nezodpovědní řidiči na silničních komunikacích. Náš majetek prakticky denně čelí mnoha rizikům, které ho mohou stát „život”. S kvalitním pojištěním se ve vás zakoření pocit jistoty a vědomí toho, že v případě naplnění zmiňovaného se neocitnete na dně. 

Pojištění nemovitostí i domácností má smysl

Není tomu tak dávno, co nejmenované české město zasáhlo tornádo, o kterém si mnozí mysleli, že se v českých končinách nemůže vyskytnout. Když zabloudíme více do minulosti, narazíme na potopy, které ruinovaly lidská obydlí. K nebezpečnému zvýšení vodních hladin dochází každým rokem, nepokoušejte své štěstí zas a znova. 

Co je to pojištění nemovitostí/domácností?

Pojištění nemovitosti se vztahuje na veškerý nemovitý majetek, který nelze fyzicky vzít ani přemístit. Pokrývá škody, které se způsobí na bytě, domě nebo chatě. Pojištění domácnosti zase pokrývá škody způsobené na věcech, které jsou součástí domácnosti, nebo škody na jejím vybavení. Ochraňuje především před zničením nebo krádeží.

Pojištění nemovitostí i pojištění domácností doporučujeme svým klientům prakticky okamžitě, kdy vyřizují půjčku na bydlení, nebo kdy už došlo k odkoupení nemovitosti. Jedna jediná pojistka totiž dokáže ochránit jak vybavení bytu, tak věci osobní potřeby, ale i stavební součásti či konstrukce, které k bytu či domu přiléhají. Díky tomu, že nad pojištěním nikterak neváhají, se automaticky ochraňují jak před živelnými pohromami, tak před vodovodním škodám nebo vandalismu. 

Chraňte se s naší pomocí i vy. Najdeme to nejlepší pojištění pro váš tak pracně nabytý majetek.

Nezapomínejte na své auto

Nejen nemovitost je vystavována mnoha rizikům. I auto dřímající v garáži prakticky denně odolává nástrahám a překážkám postaveným v cestě. Zatímco havarijní pojištění oceníte v případě naplnění černého scénáře na silnicích, povinné ručení je jednou z prvních položek na seznamu povinností, kterou si musíte odškrtnout při koupi vozidla. V obou případech vám dokážeme pomoct rychle, hbitě, přesto kvalitně a spolehlivě. Napište nám.

Pojištění odpovědnosti i podnikatelských rizik

Víme, že rizika vykukují zpoza každého roku, proto vám poskytujeme komplexní ochranu majetku ve všech jeho zněních. Součástí našich služeb je vyjma pojištění nemovitostí, domácností či havarijního pojištění také:

  • pojištění právní ochrany,
  • pojištění podnikatelských rizik,
  • pojištění odpovědnosti.

Co je to pojištění právní ochrany?

Mluvíme o specifické službě, která je alternativou k právní pomoci. Určena je jak pro fyzické, tak pro právnické osoby a je náhradou finančních nákladů ve chvíli, kdy uplatníte své právo na advokáta nebo notáře či další právnická povolání.

Co je to pojištění podnikatelských rizik?

Pojištění kryje především rizika, která jsou spojená s prací zaměstnavatele a jeho zaměstnanců, také se zdravím třetích osob nebo majetkem firmy. Podnikatel je tímto chráněn před nečekanými následky i způsobenými škodami.

Co je to pojištění odpovědnosti?

Pojištění odpovědnosti je typem pojištění, které se vztahuje výhradně na škodu, kterou pojištěný způsobil nezávisle na tom, jestli přímo, nebo nepřímo na zdraví jiné osoby, případně pokud stál za zničením nebo jinou škodou věcí někoho dalšího, za což z právního hlediska odpovídá.

Kontaktujte nás. Sestavíme vám pojištění na míru dle vašich požadavků i současné životní situace. Spokojenost svých klientů klademe na první místo.