Jiří

Mnohokrát děkuji panu Přikrylovi za možnost se potkat a probrat spolu mé smlouvy, schůzku vidím jako velký přínos.